Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Realizacja działań projektowych w czasie pandemii

Realizacja działań w ramach projektu „Drabina marzeń” w czasie pandemii

ŚWIETLICA

W związku z panującą pandemią decyzją Ministra Edukacji Narodowej ogłoszonej dnia 24.10.2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych jak i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, uczą się zdalnie.

Reakcją na zgłaszane potrzeby oraz zgodą Dyrektora Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi jak i Kierownika filii CZP nr 1 jaką jest świetlica środowiskowa w „Planetarium” przy ul. Pomorskiej 16A jest wydłużenie godzin otwarcia placówki – w taki sposób, by jak najbardziej udogodnić w tym aspekcie możliwość korzystania z usług oferowanych przez świetlicę. Aktualne godziny funkcjonowania placówki od dnia 26.10.2020 r. to 8:00-19:00.

Dzieci i młodzież będąca uczestnikami projektu „Drabina marzeń” mogą korzystać z usług i pomocy placówki oraz pracowników będących kadrą projektu, w głównej mierze wychowawców jak i animatorów społecznych.

WARSZTATY KULINARNE

Ze względu na to, iż zajęcia odbywały się poza świetlicą warsztaty kulinarne zostały wstrzymane do odwołania.

KOREPETYCJE 

W dalszym ciągu można korzystać z pomocy korepetytorów w ramach projektu. Godziny zajęć podane są w zakładce „Oferta projektu”.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE ORAZ LOGOPEDYCZNE

W dalszym ciągu można korzystać z pomocy psychologa i logopedy w ramach projektu. Godziny zajęć podane są w zakładce „Oferta projektu”.

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

Ze względu na obostrzenia tą chwilę niestety wstrzymane zostały wycieczki po Łodzi i regionie łódzkim. Grudniowa wycieczka do Uniejowa została odwołana!

WARSZTATY INFORMATYCZNE 

Warsztaty informatyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem projektu podanym w zakładce „Oferta projektu”.

 

 

Leave a comment