Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Kategoria: Informacje

4! 3! 2! 1! START!!! Rozpoczynamy realizację nowych projektów!

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” rozpoczyna realizację 4 projektów:

  • „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!”,
  • „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dobroń!”,
  • „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!”,
  • „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”.

(więcej…)

Zapraszamy na spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

W marcu 2017 przypada 60 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Z tej okazji Towarzystwo Inicjatyw Europejskich oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zapraszają na spotkanie skierowane do młodzieży szkolnej, studentów i liderów NGO.

(więcej…)

Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 – modyfikacja zapytania ofertowego

W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 realizowanej w formie żłobka na terenie gminy Andrespol poprzez wprowadzenie następujących zmian we wzorze umowy najmu:

(więcej…)

Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017, modyfikacja zapytania ofertowego

W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 realizowanej w formie żłobka na terenie gminy Łódź poprzez wprowadzenie następujących zmian we wzorze umowy najmu:

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – lokal gmina Andrespol

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!” zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na najem lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 15 dzieci, na terenie gminy Andrespol.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – lokal Łódź

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Wspieramy mamy w powrocie do pracy!” zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na najem lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 15 dzieci, na terenie miasta Łodzi.
(więcej…)

Zapytanie ofertowe – lokal w gminie Dobroń

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dobroń!” zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na najem lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 15 dzieci, na terenie gminy Dobroń.
(więcej…)

Zapytanie ofertowe – lokal w gminie Dłutów

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!” zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na najem lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 15 dzieci, na terenie gminy Dłutów.

(więcej…)

Zatrudnimy pracownika


Towarzystwo Inicjatyw Europejskich poszukuje pracownika

do OBSŁUGI SEKRETARIATU.

(więcej…)

Bezpłatne, specjalistyczne poradnictwo prawne

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa prawnego, z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego i prawa pracy. (więcej…)