Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Aktualizacja Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego – żłobki

Wytyczne przeciwepidemicze Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) – szósta aktualizacja.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym dokumencie:

Leave a comment