ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA

  

Serdecznie zapraszamy do Żłobka AKADEMIA MALUSZKA prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115.

Żłobek powstał w ramach projektu:

"Żłobek AKADEMIA MALUSZKA - szansą dla kobiet w powrocie do pracy!" realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją "Projekt: Aktywność" w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.


Więcej informacji


Zapraszamy!!!


 
PROJEKT 

Europejski wymiar Łodzi  
 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PUBLIKACJAMI:

EUROPEJSKI WYMIAR ŁODZI - O PROJEKCIE 


EUROPEJSKI WYMIAR ŁODZI - WSPARCIE PRZEDIĘBIORCÓW Z ŁODZI ŚRODKAMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 

KOLEJNE OPRACOWANIA UKAŻĄ SIĘ NIEBAWEM. 

 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich uczestniczy w Programie Wolontariatu Długoterminowego realizując projekt „Europejski wymiar Łodzi”, w którym zaangażowanych jest 2 wolontariuszy. Projekt dofinansowany jest przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Celem głównym projektu „Europejski wymiar Łodzi” jest ocena zmian, które zaszły w kilku obszarach funkcjonowania Miasta Łodzi przyczyniających się do spójności gospodarczej i społecznej z innymi regionami Europy w ciągu 9 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Do celów szczegółowych projektu należą:

  1. Ocena postępu dostępności komunikacyjnej Łodzi
  2. Ocena funkcjonowania Miasta Łódź, instytucji i organizacji łódzkich w międzynarodowych sieciach współpracy
  3. Ocena postępu w liczbie obcokrajowców studiujących w Łodzi
 

Europejskiego wymiar Łodzi to przede wszystkim uświadomienie mieszkańców Łodzi, że Unia Europejska wpływa na rozwój naszego miasta. W konsekwencji wejścia Polski do Unii, zaszły zmiany, które wyznaczają teraźniejszość i przyszłość kraju, w tym także Łodzi.

    
Operator
Programu Wolontariatu Długoterminowego

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa\

  Dofinansowanie Projekt dofinansowany w ramach Programu operacyjnego

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich